روش کار فانتاکروم به چه صورت میباشد؟

همه اجسام هیچ محدویتی برای آبکاری اجسام وجود ندارد درواقع  یکی از دیگر محاسن بزرگ  این سیستم فانتا کروم در این است که میتوان به سادگی هر شئ را به شرح ذیل  آبکاری نمود
فلزات ، پلاستیک ، مبلمان وچوب ، شیشه وبلور ، پلی استر ، رزین ، سفال و غیره….


روش کار فانتا کروم به صورت پاششی توسط یک پیسوله دوجزئی میباشد

2-آیا مواد آبکاری فانتاکروم مانند آبکاری سنتی  ساختار اسیدی دارد؟
خیر- bassاصلی مواد آبکاری فانتاکروم را آب تشکیل میدهد و هیچ گونه مواد اسیدی در ساختار فانتا کروم بکار نمیرود

3-چه مقدار فضا برای کار با دستگاه فانتاکروم لازم است؟
درواقع در حداقل فضا در مقایسه با آبکاری سنتی که به فضای زیادی نیاز داشت می توان پروسه تولید را به سرانجام رسانید

4-آیا مواد آبکاری فانتا کروم نمونه تقلبی هم دارد*اگر دارد تفاوت آن با پک اصلی در چیست؟
بله دارد-مواد آبکاری در نمونه تقلبی  در حین پاشش دیر تر عمل میکند ویا عمل نمیکند

5-هر پک مواد چه متراژی را آبکاری میکند؟
باهر پک مواد می توان میانگین 45 تا 50 متر مربع را آبکاری نمود

6-از دستگاه آبکاری فانتاکروم میتوان برای آبکاری چه اجسامی استفاده نمود؟
همه اجسام-هیچ محدویتی برای آبکاری اجسام وجود ندارد درواقع  یکی از دیگر محاسن بزرگ  این سیستم  در این است که میتوان به سادگی هر شئ را به شرح ذیل  آبکاری نمود
فلزات
پلاستیک
مبلمان وچوب
شیشه وبلور
پلی استر
رزین
سفال و غیره….
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید