1-ضربه پذیری بسیار بالا
2-آبکاری روی تمام سطوح در 100طیف رنگی
3-مقاومت حرارتی بسیار بالا
4-سرعت پوشش دهی بالا
5-مقاومت بی نظیر در برابر خوردگی در شرایط مختلف جوی
6-یکی از مهم ترین مزیت این دستگاه نسبت به دیگر دستگاه های سنتی سهولت در اجرا،ایجاد سطوح براق بارنگ های متنوع و دلخواه وهمچنین بهبود خواص خوردگی،سایشی،تزئینی،می باشد