در سیستم پوشش فانتاکروم برقی دستگاه  بصورت یکنواخت ازمواد آبکاری استفاده میکندوهیچ گونه خطایی درکارپاشش وجود ندارد .موادابکاری بصورت خودکار بایک نازل چهارجزئی پاشش میشود.این دستگاه بجای استفاده ازچندپیستوله ازیک گان پاشش استفاده شده و دستگاه نیازبه کمپرسوربادندارد وباحداقل کمترین مواددستگاه کارمیکندوهمزمان باکارکردن دستگاه میتوانیم به مخزن مواداولیه اضافه کنیم ولی در سیستم بادی این امکان راندارد.وهمچنین دستگاه برقی دردومدل پی ال سی دار هوشمند وسلکتوری دستی تولید شده است وانجام مراحل بصورت اتوماتیک وباپیستوله ۴جزئی برقی بدون خطای اپراتور؛ ودارای سیستم تخلیه برقی میباشد
 • مزایای دستگاه ابکاری فانتا کروم   برقی اتوماتیک با کارکرد بدون ۲۴ ساعته
 •  نازل های مخصوص به جای استفاده ازپیستولت ها طراحی شدهاست شامل مزایای زیر نسبت به دستگاه های موجود است
 • عدم نیاز به کمپرسور برای کار با این دستگاه که باعث کاهش هزینه راه اندازی و
 • کاهش چشمگیر مواد مصرفی تا 10 برابر نسبت به مدل های تحت فشار
 • انجام مراحل کار برنامه ریزی شده به ترتیب روش اجرا
 • استفاده از مخازن تحت فشار
 • دارای شیر تخلیه و شتشوی راحت مخازن و مسیر مواد
 • شستشوی اتوماتیک دستگاه بعد پایان کار
 • دارای شیر تخلیه
 • قابلت تعویض نازل ها برای کارهای مختلف
 • ابکاری راحت قطعات ریز و بزرگ به دلیل نداشتن فشار باد
 • استفاده از یک نازل پاشش به چای چند پیستوله
 • خروجی یکسان مواد که باعث کیفیت مواد میشود و از صرف مواد با ارزش برای تنظیم مواد در سیستم های بادی به هدر میرود جلوگیری میکند
 • خارج شدن مواد به صورت پودری از نازل ها که باعث میشود ذرات چون تحت فشار باد نمی باشند در محوده قطعه کار یا سطح مورد نظر اعمال شود ودر هوا معلق نشده وهوای اطراف را آلوده نمیکند

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید