آموزش استفاده از دستگاه مخمل پاش (فلوک) ایلیاکروم

۱- سیم ارت (زمین) دستگاه رابه ارت کارگاه متصل نمایید.
همچنین زیرکار بهتراست ازجنس فلز بوده وبه ارت متصل باشد.هرجسم فلزی اطراف مانند کابینت یا هود ونظایر آن باید به ارت متصل گردد.
نکته : درصورت عدم وجود زمین (ارت) درسیم کشی کارگاه ، می توان ازاسکلت ساختمان (درصورتی که عایق بندی نشده باشند) استفاده کرد.دوشاخه برق دستگاه نیزبه سیم ارت دستگاه مخمل پاش وصل است و درصورتی که پریزبرق کارگاه دارای ارت می باشد نیازی به اتصال جداگانه سیم ارت دستگاه نیست.

۲- قبل از روشن کردن دستگاه ، درب توری دار ظرف پودر رنگ را باز نموده و پودر مخمل را داخل آن بریزید. ظرف راکاملا از پودر مخمل  پر نکنید.فشرده شدن پودرمی تواند باعث به هم چسبیدگی آنهاشده وازکیفیت آن بکاهد.
نکته : لازم است از پودر مخمل اورجینال برای کیفیت خوب استفاده کنید

۳- برای بستن درب ظرف ابتدا ازصحت قرارگرفتن درب درجای خود مطمئن شوید سپس گیره ها را ببندید.

۴- پس از پرکردن ظرف پودر،آنرا طوری قراردهید که سرتوری به سمت بالاباشد.مراقب باشید دکمه روی دسته فشرده نشده باشد درغیراینصورت هنگام روشن کردن دستگاه پودربه طرف بالا پاشیده میشود.

۵- کلید اصلی دستگاه راروشن نمایید. ولتاژراتا حداکثر نمایشگر تنظیم نمایید.
نکته : برای جعبه یااجسامی که دارای تورفتگی هستنداحتمال پس زدن پودربه واسطه ولتاژزیادهست دراین گونه مواردباتنظیم ولتاژبه کیفیت مطلوب برسید

۶- دسته را ازجایی که علامت دست دارد گرفته به آرامی دسته پاشش رابلند کرده بچرخانید طوری که توری ظرف پودر به طرف پایین و به فاصله ۱۰سانتیمترروی سطح کارقرارگیرد، حال دکمه روی دسته یاپدال رافشاردهید.
 
گروه مهندسی ایلیاکروم پاسخگوی سوالات شما و آماده ارائه مشاوره در زمینه خرید دستگاههای فانتاکروم، مخمل پاش و سیستم هیدروگرافیک (چاپ آبی) می باشد. جهت مشاوره و برآورد قیمت دستگاه مخمل پاش، تماس بگیرید

تلفن مشاوره : 02156573155
شماره همراه : 09127692842 | 09378520929 | 09356458299 | 09359495590
 

۷- پودرمخمل شروع به پاشش میکند.

۸- با مشاهده پرشدن سطح کار دکمه رارهاکرده و دسته رابه سطح کاربعدی برده ودکمه یاپدال رافشارداده به همین طریق ادامه دهید.

۹- برای پرکردن مجدد ظرف پودر مخمل توصیه می شود کلیداصلی دستگاه مخمل پاش خاموش گردد زیراممکن است هنگام پرکردن یا بستن درب ظرف ،دکمه روی دسته فشرده شده و پودر به سمت صورت یا به اطراف پاشیده گردد که ضمن هدررفتن پودر، باعث کثیفی محیط کارنیزمی گردد.

۱۰- برای تعویض ظرف پودرکافی است آنرا به گونه ای بچرخانید که خارفیش سری ،ازمسیر شیار خارج گردد.

۱۱- برای رسیدن به بهترین کیفیت برای جنس های مختلف می توانید با تنظیم ولتاژ روی بهترین وضعیت راپیدا کنید.

۱۲- برای استفاده ازپودرهای کهنه یا استفاده شده ازحداکثر ولتاژ کمک بگیرید ولی توصیه می شود برای پودرهای عادی ولتاژ روی وضعیت وسط باشد تا بروز جرقه جلوگیری شود.
۱۳- برق گرفتگی دراین مخمل پاش، هیچگونه آسیبی ایجاد نمی نماید ولی برای اجنتاب از شوک لحظه ای لازم است ازنزدیک کردن دست هنگام کاربه سراتصال دسته به ظرف خودداری شود.همچنین می توانید قبل ازپرکردن مجدد رنگ بات ماس یک سیم متصل به ارت ،به توری فلزی ته ظرف ،آنرا تخلیه الکتریکی نمایید.

۱۴- پدال و کلید روی دسته دستگاه مخمل پاش هر دومدار قراردارند و توسط هرکدام می توانید پاشش را انجام دهید.

موارداحتیاطی:

۱- ازدست زدن به توری فلزی ته ظرف خودداری نمایید.درصورتی که به هردلیلی لازم شد به ان دست بزنید،اولا ازخاموش بودن کلید اصلی دستگاه مخمل پاش مطمئن شوید. ثانیا با اتصال دادن توری به سیمی که یک سرآن به زمین (ارت) متصل است، شارژ الکتریکی آنرا تخلیه نمایید.این مورد در رابطه با فنرسردسته نیزصادق است.
۲- دسته پاشش بخش گران قیمت دستگاه مخمل پاش است درمراقبت ازآن بکوشید.مخصوصا ازوارد شدن ضربه به آن جدا جلوگیری نمایید.
۳- درصورت ضربه زدن دسته پاشش وایجاد شکستگی در داخل یاروی آن به هیج وجه مخمل پاش روشن نشود و برای تعمیر به شرکت ارجاع شود
۴- دستگاه حساس الکترونیکی نظیرموبایل نزدیک سردسته و ظرف پودر قرارندهید. بهتراست بعد از اتمام کار،نقاط دارای شارژالکتریکی توسط یک سیم متصل به ارت تخلیه نمایید.برای این منظورمی توانید هنگامی که ظرف پودر رنگ به دسته متصل است یک لحظه سیم ارت به توی ته ظرف وصل کنید.

 
 

فرم ارسال سوال جدید

پرسش و پاسخ

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید